is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. Liquidatie met de generaliteit

i. Stukken betreffende de betaling van land- en zee-zaken.

i. Instructiën voor de generaliteits-rekenkamer.

433. Instructiën voor de gecommitteerden ter generaliteitsrekenkamer en orders omtrent de wijze van behandeling der zaken aldaar (gelijktijdige afschriften). 1607, 1622, 1624, enz.j.

1 omslag.

2. Extract-Staten van oorlog.

. Uittreksels uit de staten van oorlog, voor verschillende

jaren over 1648—1677, grootendeels betreflende het op Drente gereparteerde (bijeengebonden). (1648 ?) — (1677 ?).

1 deel.

NB. Deze uittreksels zijn ter landschapssecretarie vervaardigd.

435. Uittreksel uit den „Staat van oorlog 1768". 1768.

1 stuk.

NB. Dit uittreksel is ter landschapssecretarie vervaardigd.