is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laste van „de Gedeputeerden van de (vant landtschap) Drenthe" tot betaling van generaliteitslasten. 1626—1677.

1 omslag.

NB. Aanwezig zijn „acten van versoeck" van 1626,1648, 1657, 1671, 1675, 1677.

Ingevolge de acten d.d. 1626 en 1657 sloegen Drost en Gedeputeerden ordonnantiën op den ontvanger van Drente; deze acten betreffen echter geene betaling van kosten ten laste van de magazijnen te Coevorden (zie Inv. N°. 437). Omtrent afgifte van ordonnantiën ingevolge de overige acten blijkt niet.

De acten d.d. 1648 (betreffende herstellingen aan 't landshuis, t commandeurslogement en de magazijnen te Coevorden) zijn aaneengehecht geweest; misschien ook die d.d. 1671 (betreffende aan den proviandmeester te Coevorden geleverde rogge en serviesgelden en logiesgelden voor Coevorden). Van 1657 is slechts eene aanwezig (betreffende krijgsvolk voor Brazilië); van 1675 en 1677 (betreffende zeezaken) slechts afschriften.

Wellicht is deze verzameling een toevallig overschot van de acten, die vroeger in grooten getale aanwezig moeten zijn geweest, maar volgens de aanteekening in den inventaris d.d. 1679 van weinig belang waren.

Of hebben misschien deze (of sommige van deze) stukken moeten dienen in het geschil van Drente met de generaliteit over de 500 pond 's maands uit de generale middelen te Coevorden ?

Of wel zijn zij bewaard om de aangegevene onderwerpen, waarover meer stukken aanwezig zijn? Vergelijk Inv. Nos. 518, 542, 553 en 1016 (afd. Varia).

4. Aanmaningen om betaling van quote en soldijen en staten van achterstallen.

NB. Aanmaningen om betaling van gelden voor speciale doeleinden vindt men in de rubrieken b 4 en c.

439. Brieven en requesten van den commies (A. Hartmans) van den ontvanger-generaal der Unie aan de (Gedeputeerde) Staten en den landschapssecretaris van Drente, aandringende op betaling van Drente's quote in de generaliteitslasten; met bijlagen. 1629, 1633—1635.

1 bundel.