is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„waervan ordonnantiën en betalingen wert versogt." 1699, (1700) en 1703.

1 omslag.

NB. Deze staten (blijkbaar door den ontvanger-generaal der Unie aan Drost en Gedeputeerden toegezonden) bevatten aanteekening, dat ordonnantiën werden geslagen.

556. „Liquidatie van de renten 1715. Generaliteit." — Brief van de generaliteits-rekenkamer aan Drost en Gedeputeerden, geleidende eenige staten van het door Drente op 1 Januari 1715 nog verschuldigde „op de dubbelde en driedubbelde intressen, „twintigjarige renten, lijfrenten en andere diergelijke posten" van sedert 1691 opgenomen gelden. 1715.

1 omslag.

NB. Aan ieder der provinciën en Drente werden de haar betreffende staten toegezonden, vergezeld van een algeraeenen brief, welke echter niet onderteekend is. Uit de staten blijkt het telkens in mindering afbetaalde.

557. Stukken betreffende het door Drente verschuldigde en betaalde over 1716—1718 met betrekking tot de volgens besluit der Staten-Generaal dd. Nov. 1715 opgenomen gelden. 1718.

1 omslag.