is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Ridderschap en Eigenerfden om vergunning voor den aanleg eener vaart in het Pesserveld; met goedkeurende apostille. 1650.

1 stuk.

Echtens-Hoogeveen (kerspelreglement).

773. „Hoogeveen, Carspelsreglement, 1707". — „Reglement „van 't Hoogeveen, gearresteerd bij de Ed. Mog. Heeren Drost en „Gedepden en den heere drossard van Echten tot Echten, den „22 Septembris 1707". — Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden verrichte in het geschil tusschen de ingezetenen en den schulte van Hoogeveen over 't ontduiken door de eersten van het kerspel-reglement d d. 12 November 1695, en de vaststelling met den heer van Echten van een nieuw reglement. 1707.

1 dossier.

NB. Het reglement d.d. 1695 was vastgesteld door den etstoel. Omdat 't voortdurend ontdoken werd, vroeg de schulte van Ridderschap en Eigenerfden handhaving ervan; waartegen de ingezetenen zich verzetten, door intrekking te vragen. Bij hun vonnis d.d. 15 Maart 1707 verklaarden Ridderschap en Eigenerfden, dat een reglement voor Hoogeveen noodig was, en bepaalden, dat de ingezetenen van Hoogeveen de bij hen noodzakelijk geoordeelde veranderingen bij Drost en Gedeputeerden op den eerstvolgenden rechtdag konden indienen. Den 22 September 1707 werd door Drost en Gedeputeerden en den heer van Echten een nieuw reglement vastgesteld. Van dit reglement zijn 2 exemplaren aanwezig, beide geteekend namens 't landschap, waarvan slechts één is geteekend door den heer van Echten.

Echtens-Hoogeveen (broodzetting).

774. „Hoogeveense bakkers, 1772". — Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden verrichte ter voorkoming eener staking onder de bakkers te Hoogeveen, in verband met hunne bezwaren tegen de broodzetting aldaar. 1772.

1 dossier.

Echtens-Hoogeveen (molens).

775. „Bomen bij de Hoogeveense molens". — Stukken betreffende het onderzoek door gecommitteerden uit Drost en Gedeputeerden naar het voldoen door de eigenaars van boomen