is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter verbetering, door de schuiten ingezonden bij Drost en Gedeputeerden. 1694—1696, 1704, 1705.

4 portefeuilles.

81». Stukken betreffende de herziening der goedschattiDgregisters in 1695, 1704, 1705. 1695, 1704, 1705.

3 dossiers.

NB. Bij de stukken der herziening in 1695 enkele stukken d d. 1696 over een door den ontvanger van Westerwolde gelegd beslag op de opbrengst van het haardstedengeld en de goedschatting te Coevorden. Bij de stukken der herziening in 1705 aanteekeningen d.d. 1706, 1711 en 1712 omtrent beëedigde verklaringen van te hoogen aanslag.

Qrensverdediging.

820. „Fortificatiën en passen in de landschap, van 13 „Janu1 1635 tot Octob. 1666." — Stukken betreffende de versterking der forten en de bescherming der passen. 1628—1679.

1 portefeuille.

NB. De stukken bestaan hoofdzakelijk uit eene briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met den stadhouder, de StatenGeneraal en de Staten van Friesland en Stad en Lande.

Aanwezig zijn stukken d.d. 1628, 1633, 1635—1637, 1655, 1664, 1670, 1676, 1679.

821. Stukken betreffende de werving door Drost en Gedeputeerden en de betaling van 60 „vyerroers'' als Drente's aandeel in de 6000 „borgeren", ter verdediging der grenssteden en -forten. 1637.

1 dossier.

NB. De werving had plaats ingevolge aanschrijving van de Staten-Generaal d.d. 29 Mei 1637.

De geworven compagnie werd door Drost en Gedeputeerden gesteld onder commando van den kapitein H. Kjers ten Berge en aanvankelijk gelegerd binnen de schans aan den Valterdijk.

Hierbij enkele brieven van en minuten van brieven aan den stadhouder over het leggen der compagnie in garnizoen te Coevorden.

822. Stukken betreffende de inspectie der grenzen door