is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Ontbreken de registers voor Coevorden, Wapserveen, de Wijk, C'oecange, Havelte, Meppel, Eelde en Roderwolde.

Vergelijk hierbij Inv. N°. 845.

847. Stukken betreffende den aanslag der havezaten in de grondschatting en de bezwaren daartegen ingebracht. 1643—1685.

2 portefeuilles.

848. Boek bevattende: 1. eene tafel van berekening van den 900ste" penning (een volle „pay") bij verschillende waarden der belastbare goederen ; — 2. opgaven van het aandeel van ieder kerspel;-en 3. opgaven van desedert 1643—1758ingewilligde paijen grondschatting en omslagen; opgesteld door den klerk C. Monter (211" helft 17'le eeuw) en bijgehouden tot 1758.

1 deel.

XB. Hierbij eene opgave van den aanslag voor iedere maat land en afschrift eener berekening van den aanslag der landen te Coevorden in 1650.

849. „31. Registers van de nieuws getimmerde huisen inde „landtschap, die opt register der grondschattinge sullen gebracht „werden". 1671/72.

1 omslag.

XB. Alleen zijn aanwezig de registers van Zweelo en Odoorn.

Grondschatting en omslagen (verbetering der registers).

850. Staten en aanteekeningen omtrent fouten in de registers der grondschattingen en omslagen, en staten van verleende remissiën. 1680—1684.

1 portefeuille.

XB. Deze stukken zijn door den klerk C. Monter gebruikt voor zijne op last van Ridderschap en Eigenerfden in 1683/4 vervaardigde staten der fouten in genoemde registers.

851. Concept-staten van de fouten in de registers der grondschattingen en omslagen van 1654, op last van Ridderschap en Eigenerfden opgemaakt door den klerk C. Monter. 1683/4.

2 deelen.

XB. Het eene deel draagt tot opschrift:

„Posten te min gecalculeert. Concepte. Staet ende opsteüinge