is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanwezig zijn registers van de jaren 1672, 1691—1695, 1697, 1742, 1754, 1764, 1774, 1784 en 1794.

Ontbreken de registers d.d. 1672 van Beilen, Coevorden, Roden, Roderwolde, Schoonebeek, de Wijk, Hoogersmilde en EchtensHoogeveen; - d.d. 1692 van Vledder; - d.d. 1693 van Ansen, Diever, Coevorden, Colderveen, Roderwolde, Vledder, Wapserveen, Westerbork; — d.d. 1694 van Anlo, Emmen, Gasselte, Havelte, Colderveen, Peise, Pesse, Ruinerwold, Schoonebeek, Sleen, Vledder; — d.d. 1754 van Emmen.

Van 1695 zijn slechts registers aanwezig van Ansen, Beilen, Borger, Dalen, Emmen, Gasselte, Meppel, Peise, Rolde, Vries en Wapserveen; — van 1697 slechts van Coevorden en Smilde.

Bij de registers d.d.:

1742 notulen d.d. 1744 der verleende acten van remissie;

1784 borderel der zetting van 1785;

1794 borderel der zetting van 1795 (in minute en afschrift).

Een register van Eelde van 1672 is niet aanwezig, wel een van 1676, waarbij een 17<te eeuwsch afschrift van dat stuk, en daarin een borderel der kerspelsgewijze opbrengst over geheel Drente; in plaats van het ontbrekend register van 1672 van Beilen een daarvoor afgegeven re^u d.d. 1675; van Colderveen een afzonderlijke staat van huizen, die niet bewoond of van armen zijn.

86». Haardsteden-registers, opgemaakt door schulte, schatbeurder en keurnooten der kerspelen en ingezonden bij de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de financiën van Drente. Augustus—November 1804.

1 portefeuille.

NB. Deze haardsteden-registers waren eene voortzetting van de

vorige (zie Inv. N°. 868) en zouden dienen voor de jaren 1805

1814. Zij werden opgemaakt overeenkomstig de resolutie van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 13 Maart 1742, en door de schuiten ingezonden ingevolge aanschrijving van de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel d.d. 14 Augustus 1804.

87©. „Heerstedengela van 1726 af tot 1736 incluis." — Manuaal van de betaling door de kerspelen van het haardstedengeld over 1725—1736. 1725—1738. Met bladwijzer.

1 deel.

Haven- en Ketelaccijns.

871. Ordonnantie op de verpachting van den impost op de

18