is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„stokersketels ' in Drente. Meppel J. van Buren Lensink, 1753.

1 deel (gedrukt).

872. Ordonnantiën op den havenaccijns van koffie, thee chocolade enz. 1793, 1794.

2 deelen (gedrukt).

NB. De ordonnantie d.d. 1793 is gedrukt bij N. Veenkamp te Groningen; die d.d. 1794 vermeldt geen drukker.

87». Reglement op de havenpacht der wijnen en brandewiinen 1794. J '

1 deel (gedrukt).

874. Ordonnantiën „op de impost van ... geneveren, brande„wijnen en gedistelleerde wateren' en „op de tapcijns van gezever en brandewijn." 1794.

1 deel (gedrukt).

_ 875. „Instructie voor de collecteurs en adsistenten tot de „invordering van de havencijns, impost op binnenlandsche genever „en tapcijns " Groningen, N. Veenkamp, 1794.

1 deel (gedrukt).

876. „Missive van Haere Ho: Mo: nopende 18 stuyvers „haevenspacht gaende naar neutrale landen. N°. 5. — Missive van de Staten-Generaal aan de Gedeputeerden van Drente, vragende inlichtingen op de, in afschrift bijgevoegde, klacht van deken en vinders van het brouwers-gilde te Haarlem, over het niet restilueeren door Drente, bij doorvoer naar neutrale landen, van de door haar geheven havenpacht op bier. 1641.

1 omslag.

877. „Angave van wynen en brandewijnen in de haven„accijs Metinge der stokersketels. 1748." — Opgaven van schuiten omtrent de bij hen gedane aangiften van ingevoerde wijn en brandewijn (1748) en van de meting van de distelleerketels (1749) met de daaruit opgemaakte staten. 1748/49 en (1750).

1 dossier.

NB. Bij besluit van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 19 Maart 1748 werd een belasting vastgesteld op de ingevoerde wijn en brandewijn en op de distelleerketels.

Bij publicatie van Drost en Gedeputeerden d.d. 26 Maart 1748