is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1047. Geapostilleerd request van Drente aan de Staten-Generaal, om toekenning van het recht van sessie ter generaliteit, verlichting der door Drente op te brengen contributie, opheffing van den Overijselschen tol aan de Zwarte-sluis, en toekenning van het beheer en het genot der Drentsche domeinen, 1594. Met eene instructie voor de te dier zake gecommitteerden naar de StatenUeneraal en een bundel (door hen medegenomen ?) bewijsstukken met inventaris. 1594.

1 dossier.

NB. Van de bewijsstukken ontbreken de stukken dd. 1516 30 Nov. 1555 (van Karel V), 1556, 1574, 1579, 1587. De brieven van Matthias en de Generale Staten d.d. resp. 11 Aug. en 25 Sept. 1579 zijn beschreven in Inv. No. 1233; het uittreksel uit de resolutiën van de Gedeputeerden der Nadere Unie in Inv. N°. 1266.

1048. Geapostilleerde requesten en remonstrantiën van Drente aan de Staten-Generaal, den Raad van State en den stadhouder met de Gedeputeerde Staten van Friesland, om opheffing van den Overijselschen tol aan de Zwarte-sluis, voorziening tegen overlast van militairen ondervonden, verlichting der door Drente op te brengen contributie, en toekenning van het beheer en het genot der Drentsche domeinen (vooral met het oog op de herstellingen aan de vesting Coevorden). Met 2 instructiën voor de te dier zake gecommitteerden van Drente d.d. 1596. 1594—1598.

1 bundel.

1049. Afschriften van besluiten en brieven van de StatenGeneraal, den Raad van State, den graaf van Leycester en graaf Willem Lodewijk van Nassau, betreffende den Overijselschen tol aan de Zwarte-sluis, voorziening tegen overlast door Drente van militairen ondervonden, de verlichting der door Drente op te brengen contributie, en de toekenning aan Drente van het beheer en het genot der Drentsche domeinen. 1584 1598.

1 bundel.

NB. Deze afschriften zijn waarschijnlijk ook in de jaren 1584 1598 vervaardigd, doch niet gewaarmerkt.

Hierbij in afschrift een tegenbericht van de Staten vau Overijsel op een verzoekschrift van Drente d.d. 1588.

Een stuk d d. 1592 is gemerkt rD".