is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom gecancelleerde lijfrente-brieven ten laste van Drente, uitgegeven van 28 October 1704 — 1746 April 28.

65 stuks in 1 kist.

NB. Er zijn geen lijfrente-brieven d.d. 1714 — 1726, 1728—1731, 1733-1745.

De brieven liggen in de volgorde, waarin ze ingeschreven zijn in het register der genegotieerde penningen (Inv. N°. 177 (afd. Resolutiën en brieven)); naar die volgorde zijn zij van van een nummer voorzien.

1108. Afgeloste en daarom gecancelleerde obligatiën ten laste van Drente, uitgegeven van 15 Mei 1640—1773 Maart 30.

83 stuks in 1 kist.

NB. De stukken liggen in de volgorde, waarin zij zijn ingeschreven in het register van genegotieerde penningen (Inv. N°. 177 (afd. Resolutiën en brieven)); naar die volgorde zijn zij van een nummer voorzien.

Geen obligatiën zijn aanwezig van de jaren 1641, 1644, 1647, 1649, 1651, 1655, 1657, 1659, 1661 — 1666, 1668—1670, 1672— 1689, 1691—1703, 1705, 1707, 1708, 1714-1717, 1719, 1721 — 1726, 1732—1734, 1738—1747, 1749—1772.

De data van aflossing, op verschillende stukken geschreven, loopen van 14 Juni 1642—1761 Juli 10. Nos. 2, 3, 5, 16, 20,24, 28, 30, 56, 72 en 82 zijn wel gecancelleerd doch niet voorzien van opgeschreven kwijting. Nos. 13, 27 en 38 missen, ten bewijze der aflossing(P), alleen 't zegel. Bij Nos. 31 en 83 is geen spoor van aflossing aanwezig; zijn deze misschien ingeleverd, toen de oude schulden van het landschap werden geconverteerd in staatsschulden (vergelijk Inv. Nos. 797 en 1131)?

N°- 14 is een afschrift eener schuldbekentenis d.d. 12 Aug. 1646, op 12 Juli 1746 afgegeven door den schulte van Sleen ; N°. 39 een uittreksel uit het register van kapitalen ten laste van het landschap Drente, circa 1806 afgegeven door den secretarisgeneraal G. Vos.

Liberale gift.

1109. „Placcaat tot het doen van de liberale gifte door „de ingesetenen der lantschap Drenthe" Meppel, J. Lensink, 1747.

1 deel (gedrukt).

NB. Deze gedwongen „liberale gifte" zou bestaan uit den 508ten penning der bezittingen en geïnd worden in 4 termijnen.