is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur tot de conversie in nationale schuldbrieven van de oude landschapsobligatiën. 1799 —1802.

1 portefeuille.

1132. Stukken betreffende de medewerking van de Commissie van Financie tot de conversie in nationale schuldbrieven van de recepissen, gesproten uit de heffingen van 4 en 1% van de bezittingen, uitgeschreven bij publicatiën van het Uitvoerend Bewind d.d. 30 November 1798 en 29 October 1799. 1800—1803.

1 portefeuille.

1183. Stukken betreffende de medewerking van Drente's bestuur tot de conversie in nationale schuldbrieven van de recepissen, gesproten uit de heffing van 3% van de bezittingen en 2, 4 en 7% van de inkomsten, uitgeschreven bij publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 15 Maart 1800. 1801, (1802?).

1 omslag.

1134. Stukken betreffende de medewerking van Drente's bestuur tot de conversie in nationale schuldbrieven van de recepissen, gesproten uit de „vrijwillige geldnegotiatie" van 30 millioen gulden, uitgeschreven bij publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 20 Februari 1801. 1802.

1 omslag.

1135. Stukken betreffende de medewerking van de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente tot de conversie in nationale schuldbrieven van de recepissen, gesproten uit de heffing van 2% van de bezittingen boven 500 gulden, uitgeschreven bij publicatie van het Uitvoerend Bewind d.d. 19 Juni 1801. 1802/3.

1 omslag.

1136. Nota's der schuldbrieven en recepissen, toegezonden aan de Commissie van Financie en de Gecommitteerden uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente voor de renversalen N°s 8466, 12197 en 31478. z. j., 1801, 1802.

1 omslag.

NB. Bij de nota voor het renversaal N°. 31478 een begeleidend schrijven d.d. 18 Dec. 1802 van den commissaris bij het