is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.B. Deze staten zijn door den ontvanger-generaal ingezonden bij de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente.

Voor elke maand zijn 2 staten aanwezig: één van het eigenlijk kantoor en één van het kantoor der grondschattingen en rantsoenpenningen.

Ontbreken: de staten over November en December 1804.

1148 Register der maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den ontvanger-generaal, den landschapssecretaris en den ontvangergeneraal met betrekking tot het kantoor der grondschattingen en rantsoenpenningen, en de rentmeesters van Dikninge, der domeinen en van Assen, over 1 Maart 1799—1802 Mei 31. 1799—1802.

1 deel.

N.B. Deze staten waren door de genoemde ambtenaren ingezonden bij de Commissie van Financie.

Vergelijk Inv. N°s. 601, 647, 678, 1146 en 1232.

Ontvanger (van Wedde en Westerwolde).

1149. „Ontfanger van Wedde en Westerwolde".—Stukken betreffende het protest van Drost en Gedeputeerden bij de Staten-Generaal tegen den door den ontvanger van Wedde en Westerwolde gevorderden voorrang boven den secretaris en den ontvanger-generaal van Drente bij de verpachting der generale middelen te Coevorden. 1694/5.

1 dossier.

Oostermoersche vaart („schuytensloet").

11 óO. Geapostilleerd request der ingezetenen van Oostermoer aan Ridderschap en Eigenerfden, om op de markescheiding tusschen Annen en Eext een „schuytensloet" te mogen leggen op kosten van 't landschap. 1612.

1 stuk.

N.B. Bij apostille d.d. 17 Februari 1612 stelden Ridderschap en Eigenerfden de zaak voorloopig uit.

Oostermoersche vaart (verbetering en onderhoud).

1151. Besigtinge van de Oostermoerse vaart van den 7 „Juni 1753"; „dit hoort an de landschap".—Stukken afkomstig van de commissie uit Ridderschap en Eigenerfden tot het houden