is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De hierbij gevoegde kaart is in 1766 vervaardigd door L. Geevijlikk, die in 1765 werd aangesteld tot opzichter van de Oostermoersche vaart, 't Is echter niet zeker, of ze hier behoort.

Van 1767 is alleen aanwezig de acte van overdracht der in den tekst bedoelde goederen.

Op 25 Mei 1737 had W. Grevijlink van de marke- en veengenooten van Oostermoer het in den tekst genoemde recht verkregen, onder verplichting tot het verdiepen en bevaarbaar maken en houden der vaart. Bij de overdracht van meergenoemd recht aan Drente ging ook de daaraan verbonden verplichting aan haar over.

Oostermoersche vaart (schouw).

1157. Rapporten van en andere stukken betreffende den schouw over de Oostermoersche vaart. 1765—1767, 1771, 1787.

1 bundel.

Oostermoersche vaart (Spijkerboor-verlaat).

115&. Acte van aankoop door Drente van '/4 in het Spijkerboor-verlaat op Annerveen uit den boedel van D. N. Tiassens en A. E. Ellents e. 1. 3 November 1772.

1 charter.

NB. Drente bezat reeds de overige 3/4 (zie Inv. N°. 1156) en werd dus door dezen aankoop eenig eigenares van 't verlaat.

1151). Verklaringen van schippers over het bedienen van het Spijkerboor-verlaat door den verlaatmeester Popke de Haan 1792

1 omslag.

1160. „Scheidinge van het broek en dallen op Annerveen, ,1794". „Voor de landschap an Popke de Haan" — Afschrift van het verbaal dd. 1794 der scheiding tusschen de eigenaren van het Boerbroek en de dallen te Annerveen. c. 1794.

1 stuk.

NB. 't Stuk is gewaarmerkt door de landmeters L. Grevijlink en A. Meürsinq.

Bij overeenkomst d.d. 16 Augustus 1785 tusschen Drost en Gedeputeerden en Popke Klaasen de Haas nam deze op zich het opzicht over en 't onderhoud van de Oostermoersche vaart en het verlaat te Spijkerboor (door 't landschap van W. Grevijlink aangekocht), alsmede het innen van het diep- en verlaatsgeld. Daartegenover ontving hij het gebruik van het huis c. a.,