is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1187. „J. Tebbkrtman, bosbewaarder". — Stukken betreffende de aanstelling van J Tebbertman te Assen tot boschbewaarder. 1779.

1 dossier.

1188. Minuteel besluit van Drost en Gedeputeerden, verbiedende de korte jacht in 'slandschaps plantage te Assen tusschen den Beiier Postweg en den zaagmolen. 1783.

1 stuk.

Post.

1189. „Conditiën metten postmeester Flugger opgericht". — Minuteele (concept?) overeenkomsten van Drost en Gedeputeerden met den postmeester johan Flugger te Groningen betreffende de bezorging der brieven, couranten, enz. van en naar Drente; met enkele brieven van FlüGGER, naar aanleiding van gerezen klachten. 1660.

1 dossier.

1190. „Post-ruiters 1673 ende 1674.24.". — Stukken betreffende de aanneming door kerspelen in Oostermoer en Zuidenveld van 2 postruiters ieder, in plaats der „ordonnantie-ruiters", ter overbrenging der brieven tusschen Groningen en Coevorden; en de betaling dier post-ruiters. 1673/4.

1 dossier.

NB. Hierbij de minute van het besluit van Drost en Gedeputeerden d.d. 12 November 1673, waarbij zij aan eenige kerspelen de aanneming der postruiters opdragen.

1191. „Reglement, lijst en taxt vooi de postwagen van „Groningen op Coevorden en vice-versa rijdende". — Groningen, J. H. Bolt, 1789.

1 deel (gedrukt).

1193. Requesten aan Drost en Gedeputeerden betreffende de opening en heropening van een postwagendienst van Meppel op Groningen; het bezwaar dier heropening voor den postwagendienst van Groningen op Zwolle; en de vaststelling der postroute voor laatstgenoemden dienst. 1774, 1784, 1785, 1788.

1 bundel.