is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mouten van andere granen; een en ander wegens de schaarschte van het koren. 1771/3.

1 dossier.

NB. De stukken bepaaldelijk betreffende het magazijn te Coevorden bevinden zich in een afzonderlijken omslag.

Zie het aangeteekende omtrent het doel dezer magazijnen bij de rekeningen betreffende deze administratie (Inv. N°. 1803).

Vergelijk Inv. N". 1068.

Ruinen (ressort, en zaken daarmede in verband staande).

1198. Stukken betreffende het proces voor den Raad van State tusschen Drente en den heer van Ruinen over het ressort der heerlijkheid. (1618—1622?)

1 dossier.

NB. Zie N0R. 1200, 1202, 1204, en de stukken afkomstig van den agent Mr. J. van Tongeren (Conc. Inv. Arch. Ambt. enz. N°8. 144, 145).

Een der stukken, een „Recueil" van Drentsche zijde, is bovenaan geliasseerd geweest; aan welke lias het heeft gehangen, is echter niet bekend. De liassen Ruinen en van den agent van Tongeren hebben het liasgat onderaan; terwijl ook overigens geen bewijs voorhanden is, dat 't stuk aan een dier liassen heeft gehangen.

1199. Stukken betreffende de uitvoering van het vonnis van den Raad van State d.d. 26 Juli 1623 tusschen de ingezetenen der heerlijkheid Ruinen en Drente, over de weigering der eersten om te deelen in de over Drente geheven contributiën; het appel van Drente op de Staten-Generaal, en de bekrachtiging van het vonnis door het Hof van Holland bij delegatie. 1623/24.

1 omslag.

1SOO. Stukken betreffende het verweer van Drente bij den Raad van State tegen het verzoek van den heer van Ruinen aan dat college, om tijdens het proces over het ressort der heerlijk heid geen appel van het landrecht op den etstoel toe te laten. 1628/31

1 dossier en 1 kaart.

NB. De kaart is evenals de hier aanwezige stukken uit N°. 6 f van den inventaris-magnin. De kaart behoort vrij zeker bij dit dossier.