is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ende Isabella, ende anderen, Spinola, VerdüGO, grave Her„man van den behge. 31." 1581 — 1632.

1 bundel.

NB. Aanwezig zijn:

a. sauvegardes voor Drente:

1. van Willem van Oranje, stadhouder-generaal van Zijne Hoogheid, d.d. 10 Juni 1581 (afschr.);

NB. Zie regest N°. 147.

2. van den gouverneur en kapitein-generaal der Vereenigde Nederl. provinciën Robert graaf van Leycester, d.d. 31 Juli 1586 (oorspr.) ;

NB. Zie regest N°. 150.

3. van den aartshertog Albertds, d.d. *3 April 1621 (oorspr. en vertaling);

4. van Isabella, d.d. *28 Jan. 1622 ("oorspr. en afschr.), *23 Mei 1623 (oorspr.), 24 November 1623 (oorspr.), 20 Dec. 1623 (oorspr.), 3 Oct. 1629 (oorspr.), 3 Oct. 1630 (oorspr.), 3 Oct. 1631 (oorspr.), 3 Nov. 1632 (oorspr.);

5. van Lucas Cairo, kapitein van een compagnie curassiers te Lingen, d.d. *17 Febr. 1626 (oorspr.);

6. van graaf Herman tan den Berg, d.d. 6 April 1626 (afschr.);

b. sauvegarde voor Dieverder dingspel:

1. van den Raad van State, d.d. 1 Januari 1585 (oorspr.): NB. Zie regest N°. 149.

c. sauvegarde voor Rolder dingspel:

1. van Ambrosius Spinola, d.d. *30 Aug. 1605 (oorspr.);

d. sauvegarde voor 't Gorecht :

1. van Isabella, d.d. 21 Juli 1625 (oorspr.);

e. sauvegarde voor Overijsel :

1. van Isabella, d.d. 16 Maart 1627 (afschr.);

f. sauvegarde voor den ambtschrijver van Lingen:

1. van Maürits, prins van Oranje, d.d. *2 April 1622 (2 afschr.);

g. sauvegarde voor Anthoni Broersma en Johan Cüijermanb, raden van den koning van Spanje :

1. van Frederik Hendrik, prins van Oranje, d.d. *14 Anril 1627 (afschr.).

De met * gemerkte zijn geliasseerd geweest.

Schouw.

1227. Rapporten van den schouw der wegen, waterlossingen en „kerktuinen," op last van den drost door den landschrijver