is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. de begrafenis van den stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau, 1632;

b. de begrafenis van den stadhouder graaf Hendrik Casimir van Nassau, 1640;

c. het overlijden en de begrafenis van Sophie Hedtwigh, hertogin van Brunswijk-Luneburg, douairière van den stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau, 1642;

d. de bevalling van de „princesse royale," douairière van den stadhouder prins Willem II, 1650;

e. het overlijden en de begrafenis van den stadhouder graaf Willem Frederik van Nassau, 1664;

ƒ. het overlijden van den stadhouder graaf Hendrik Casimir van Nassau, 1696;

g. het overlijden van Albertine van Oranje, douairière van den stadhouder graaf Willem Fredekik van Nassau, 1696;

h. de bevalling der douairière van den stadhouder vorst Hendrik Casimir van Nassau, 1696;

i. het huwelijk van prinses Caroline, dochter van prins Willem IV, met prins Charles van Nassau-Weilburg, 1760;

j. geboorten en overlijden van kinderen uit het huwelijk van

Charles van Nassad-Weilburg met prinses Caroline, 1760—1776 ;

k. het overlijden van Maria Louise\an Hessen-Gasbel, douairière van Johan Willem Friso, prins van Oranje-Nassau, 1765;

l. het bezoek aan Drente van prins Willem V, 1766;

m. het huwelijk van den erfstadhouder Willem V, prins van Oranje-Nassau, met prinses Wilhklmina van Pruisen, 1767 ;

n. de zwangerschap van prinses Wilhklmina, gemalin van den erfstadhouder, 1768/9;

o. de ziekte en het herstel van prinses Wilhelmina, gemalin van den erfstadhouder, 1769/70;

p de zwangerschap van prinses Wilhelmina, gemalin van den erfstadhouder, de geboorte en den doop van prinses Frkderica Louise Wilhelmina en de toekenning aan haar van een „lijfpensioen", 1770;

q. de zwangerschap van prinses Wilhelmina, gemalin van den erfstadhouder, de geboorte en den doop van een erfprins, 1772;

r. het overlijden van Louise Amalia, prinses van Brunswijk, prinses-douairière van Pruisen, 1780;

s. het huwelijk van Frederik Willem, zoon van prins Charles van Nassau-Weilburg, met Louisa Isabklla burggravin van Kirchberg, 1788;