is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaart en Venen (schouw).

1273. Stukken betreffende den schouw van de landschapsvaart en -venen 1771 —1783, 1794, 1795, 1803, 1804.

1 portefeuille.

NB. De stukken d.d. 1771—1783 zijn afkomstig van den administrateur van vaart en venen W. H. Hofstede. Na diens benoeming in 1784 tot landschapssecretaris werd benoemd tot administrateur Mr. L. 0. Kijmmell. Van diens ambtstijd zijn thans geene stukken aanwezig van hem afkomstig, de stukken d.d. 1794/5 zijn afkomstig van Mr. P. Hofstede.

De schouw werd aanvankelijk uitgeoefend door den administrateur van vaart en venen, die daarover rapport uitbracht aan de „gecommitteerden tot de veenen en vaart." Later schouwde de commissie zelf.

Tusschen 1802 en 1805 werd de schouw uitgeoefend door de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de dagelijksche administratie der financiën in Drente.

Vaart en Venen (onderhoud en gebruik).

1274. Stukken betreffende het onderhoud en het gebruik van 's landschaps vaart en venen en het maken van nieuwe werken ten behoeve daarvan. 1773—1783, 1790—1792.

I portefeuille.

NB Voornamelijk zijn aanwezig rapporten enz. van den administrateur van vaart en venen W. H. Hofstede.

Na het optreden in 1784 van Mr. L. O. Kijmmell als administrateur zijn bijna geen stukken hier voorhanden (vergelijk de noot bij Inv. N°. 1273).

Vaart en Venen (Smildervaart (Landschapsvaart)).

1275. Stukken afkomstig van de gecommitteerden van Drente tot het onderhandelen met de participanten der Smildervaart over de voorwaarden, waarop Drente de turf enz. uit hare venen te Halen en te Witten door de vaart naar Meppel kan vervoeren. 1755—1760.

1 portefeuille en 2 kaarten.

NB. De kaarten zijn hierbij gevoegd, omdat zij aangeven de verlenging van de oude Smildervaart, waarvan hier sprake was.

De commissie bestond uit den landschrijver Mr. J. Kijmmel en den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents.

Op 30 September 17t>0 bracht de secretaris Ellents rapport