is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1357. „Reglement voor de Bataafsche gewapende burgersmacht, gearresteert by de Nationale Vergadering representerende „het Volk van Nederland, den 13 September 1796."

1 deel (gedrukt).

1358. „Protocol" van notulen „van de commissie ter directie „der gewapende burgermacht in het landschap Drenth". 5 Nov. 1796—1798 Juni 11.

1 deel.

NB. Achter in het deel staan aanteekeningen omtrent de overname van het archief der commissie door L. Kniphorst, 12/14 Juli 1798, die ook in de nieuwe commissie zitting had.

1359. Stukken ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van de commissie. 31 October 1796 1798 Juli 2.

1 portefeuille.

NB. Bij sommige stukken bevinden zich nog enkele onderhands gewisselde stukken ter zake betrekkelijk, terwijl bij andere bijlagen ontbreken.

Deze stukken zijn reeds in 1798 of 1799 gesplitst in 2 rubrieken, zooals blijkt uit den inventaris, opgenomen in Inv. N°. 1372, terwijl de enkele niet in die rubrieken passende stukken in een afzonderlijken omslag zijn gelegd. Zoo werden 3 rubrieken verkregen:

1. „58. Eenige losse ingekomen stukken, waaronder twee losse „lijsten van de voorheen geëxsteerd hebbende commissie", genummerd 1—29; met inventaris;

NB. Ontbreken de Nos. 2, 23, 27, 28.

2. „59. Een aantal Haagse brieven", genummerd 0—25; met inventaris;

NB Voor in den omslag 3 modellen gemerkt C, F, H, uit 's Gravenhage gezonden.

3. de overige insertiën, misschien = „74. Eenige stukken van „de voorgaande commissie."

Sommige stukken zijn meer dan eens genummerd geweest.

1360. Beloften van erkenning „van de oppermagt des Neder„landschen Volks" en van gehoorzaamheid en trouw aan de gestelde machten, onderteekend door hen die in de gewapende burgermacht in Drente wilden worden opgenomen. 15 Mei — '22 Augustus 1797.

1 portefeuille.