is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1371. Afschriften der huishoudelijke reglementen d.d. 1797 voor de raden van discipline in de arrondissementen Dwingelo c.a., Hoogeveen c.a., Ruinerwold c.a. en Vries c.a. (1797?).

1 omslag.

b. Archief der Commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur tot de burgerwapening in het voormalig gewest Drente.

1372. * Algemene inventaris". — „Inventaris van alle protho„collen, papieren, gelden en verdere stukken, behorende tot de „commissie van burgerwapening in het voormalig gewest Drenthe." 29 Maart 1799.

1 stuk

NB. De inventaris is opgemaakt en geteekend door de commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur tot de burgerwapening in het voormalig gewest Drente.

1373. „N°. 6. Register van het dagelijks protocol." — „6. „Register van het prothocol van notulen van de thans excistee„rende commissie ". — „6. Register van het prothocol der notulen van deeze en de naastvoorige commissie." — Index op het (verloren) protocol van notulen der commissiën tot directie der gewapende burgermacht in Drente en tot de burgerwapening in het voormalig gewest Drente. (1799).

1 deel.

1374. Brieven en stukken ingekomen bij de commissie (genummerd Nos. 1 — 337). 2 Juli 1798—1799 Maart 19.

2 portefeuilles.

NB. Deze brieven en stukken zijn geregistreerd in Inv. N°. 1376.

De N°". 1 — 238 zijn een verbroken lias, met uitzondering van eenige brieven, meest van den agent van oorlog.

Ontbreken N°». 19, 87, 95, 107, 109, 111, 112, 116—122, 124, 127-132, 142, 146, 156, 160, 162, 163, 168, 171, 172, 178, 191, 195, 205, 209, 210, 214, 216, 217, 230, 235, 240, 252, 260, 261, 265, 272, 276, 286 (tweemaal), 287, 289, 293, 299, 300, 302,