is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&. Archief der commissie van huishoudelijke directie van Vries c.a.

NB. Onder deze commissie behoorden: Vries, Kloosterveen en Hijkersmilde, Assen en Rolde.

1414. Notulen van de commissie. Met acte van aanstelling der commissie en minuteel reglement van orde voor hare vergaderingen. 6 Februari—16 Mei 1798.

1 omslag.

1415. Brieven en stukken ingekomen bij de commissie. 4 Februari 1798—1799 November 27.

1 omslag.

1416. Minuten van brieven en stukken uitgegaan van de commissie. 21 Augustus 1798 — 1799 December 5.

1 omslag.

1417. „Generale rekening van de commissie van huishoudelijke „directie der gewapende burgermacht over de gecombineerde „compagniën van Vries, Rolde, Assen, Cloosterveen en Hijker„smilde, wegens ontfangts en uitgave der contributie-penningen, „ingegaan den 24 Julij 1797 en geëindigt den 6 Julij 1799."

1 stuk.

NB. De rekening is afgesloten door de Commissie van Financie op 23 Mei 1800.

i. Archief der commissie van huishoudelijke directie van de Wijk.

NB. Onder deze commissie behoorde: de Wijk.

1418. „Prothocol van de huishoud el jjke directie der gewapende „burgermacht in de Wijk." — Protocol der notulen van de commissie, (voör 15) Mei 1797—1800 Februari 21.

1 deel.

x. Archief der commissie van huishoudelijke directie van Zuidlaren.

NB. Onder deze commissie behoorde: Zuidlaren.