is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1424. „Protocol" van notulen, met bijlagen, „voor den raad „van discipline over den omvang der aanwezige gewapende „burgercorpsen te Hoogeveen en Pesserveld, Pesse, Egten, Ansen, „Runen en Zuydwolde." 21 November 1797—1799 Januari 2.

1 deel.

NB. Vóór de notulen d.d. 21 Nov. 1797 zijn afgeschreven eenige stukken betreffende de samenstelling van den raad van discipline voor Hoogeveen c.a. over 15—18 Nov. 1797.

1425. Notulen van den raad. 7 Mei—11 Juli 1799.

1 omslag.

1426. Brieven ingekomen bij den raad. 27 December 1797— 1799 Juni 25.

1 omslag.

1427. Stukken betreffende vervolgingen voor den raad ingesteld door den auditeur bij de gewapende burgermacht in 't arrondissement Hoogeveen c.a. November 1797 — 1798 September.

1 omslag.

y. Archief van den raad van discipline in 't arrondissement

Vries c.a.

NB. Onder dezen raad behoorden: Vries, Norch, Eelde, Peise, Roden, Roderwolde, Rolde, Assen, Kloosterveen en Hijkersmilde.

1428. Minuteel (concept ?)-reglement van orde voor de vergaderingen van den raad. (1798?).

1 stuk.

1429. Brieven ingekomen bij den raad. 7 Maart 1798—1799 Maart 20.

1 bundel.

1430. Rekening van de weduwe R. CooPS te Vries ten laste van den raad wegens vertering op vergaderingen. 1798.

1 stuk.