is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Archief van de Commissie tot de binnenlandsche correspondentie.

1431. „Ingekomen missives van den agent van inwendige „politie. N°. 14". — Brieven ingekomen bij het Intermediair Administratief Bestuur betreffende de binnenlandsche correspondentie en bij de commissie uit genoemd bestuur tot de binnenlandsche correspondentie. 17 April 1798—1799 Maart 9.

1 portefeuille.

NB. Deze brieven zijn meerendeels afkomstig van den agent van inwendige politie.

Zij zijn geregistreerd in Inv. N°. 1432 op bladz. 36/37, 45/46, 61/63, 69/70, 83/84, 87.

Bovendien zijn aanwezig:

a. een brief d.d. 8 Aug. 1798 aan het I. A. B., niet geregistreerd doch alleen vermeld op bladz. 71;

b. een brief d.d. 16 Sept. 1798 aan de commissie betreffende eene zaak vermeld op bladz. 82;

c. 2 brieven d.d. 29 December 1798 en 11 Februari 1799, beantwoord bij de brieven ingeschreven resp. op bladz. 103 en 127.

1432. Register der brieven, ingekomen bij het Intermediair Administratief Bestuur betreffende de binnenlandsche correspondentie en bij de commissie uit genoemd bestuur tot de binnenlandsche correspondentie; tevens protocol van brieven verzonden door de commissie. 5 Maart 1798—1799 Maart 29.

1 deel.

1433. „Lijst van de namen der personen, welke in de respec„tive carspelen tot commissiën van binnenlandsche correspondentie „zijn aangesteld.'' (1798).

1 stuk.