is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1535. Minuten van brieven verzonden door den landdrost. 20 Mei 1807—1810 December 31.

20 portefeuilles.

NB. Deze brieven zijn verdeeld in 12 serieën, gemerkt A—M. Elke serie is geregistreerd in een afzonderlijk deel (zie Inv. N°. 1536). Ontbreken van de serieën: A Nos. 13, 68, 84; D N°. 127; E N°. 28; H N08. 51, 114, 129, 140; I N°8. 60, 63; L N°. 34; M Nos. 95, 125, 147. In sommige brieven bijlagen (ook minuten).

1536. Register van brieven verzonden door den landdrost. 20 Mei 1807—1809 September 30.

10 deelen, gemerkt A—G.

1537. „Prothocol van expeditie" van brieven en stukken, verzonden door den landdrost. 29 Mei 1806 - 1810 Dec. 31.

12 deelen.

1538. „Register van stukken, door den heer landdrost van .het departement Drenthe commissoriaal gemaakt of in advis „gehouden. Litta. A"; met index. 20 Mei 1807 —1808 December 31 (met aanteekening der latere behandeling tot 27 Februari 1809). 1807-1809

1 deel.

1539. „Lyst van (door den landdrost) in advis gehouden „stukken," over 8 September 1807—1810 Februari 12 (met aanteekening omtrent latere afdoening).

1 stuk.

NB. Eene aanteekening omtrent latere afdoening komt slechts bij enkele stukken voor; bij 2 daarvan met data Februari en April 1810.

1540. „Memorie van stukken, waarop gevraagd zijn de con„sideratiën van de heeren assessoren, inspecteur etc., zonder dat „dezelve in het verbaal zijn vermeld, maar bij appointemente „geëxpedieerd." 16 Juli 1807 —1810 Juni 28 (met aanteekening der latere behandeling tot 10 October 1810).

1 deel.

1541. „Geseponeerde stukken". — Stukken ingekomen bij den landdrost en door hem ter secretarie „geseponeerd." 9 Aug. 1807 — 1809 Maart 21.

1 portefeuille.