is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ zooveel zijn arrondissement betreft, toe te zenden, ten einde „dezelve te houden ter dispositie van de geïnteresseerdens."

1634. Opgaven van den drost van het l8te kwartier, de commissarissen tot de verponding in de arrondissementen Assen en Hoogeveen en eenige schuiten en gemeentebesturen omtrent de willekeurige splitsingen van de verponding op de gebouwen. 1810.

1 omslag.

NB. De opgaven van den drost van het lste kwartier en de commissarissen werden ingezonden naar aanleiding van de aanschrijving van den landdrost d.d. 18 October 1810 N°. 13; die van de schuiten en gemeentebesturen naar aanleiding van de aanschrijving van den drost van het 2de kwartier d.d. 24 October d.a.v.

Verponding (inning).

1635 „Weekstaten" van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Assen, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding over 1807 (genummerd N08. 1 — 13). 7 November

1807—1808 Maart 26.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1636. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Assen, wegens de vervroegde termijnen van betaling der verponding over 1808 (genummerd Nos. 1 — 14). 30 Juni

1808-1809 Juli 31.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

Bij de staten over October en November 1808 een begeleidend schrijven.

1637 Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Assen, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding en tiende verhooging over 1809 (genummerd Nus. 1 — 14). 31 October 1809—1810 November 30.

1 omslag.