is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

Ontbreken Nos. 2—4 en 8.

1638. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Assen, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding en tiende verhooging over 1810 (genummerd Nos. 1—9). 31 Maart—30 November 1810.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1639. „Weekstaten" van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Hoogeveen, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding over 1807 (genummerd Nos. 1—12). 5 November 1807—1808 Januari B0.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1640. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Hoogeveen, wegens de vervroegde termijnen van betaling der verponding over 1808 (genummerd N08. 1 — 30). 80 Juni 1808—1810 November 30.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

Bij N08. 2 en 4 een begeleidend schrijven.

Ontbreekt N°. 15.

1641. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de zaken der verponding, ontvanger van dat middel in het arrondissement Hoogeveen, bij de liquidatie tegen den nieuwen aanslag van de gedane voorbetalingen op de verponding over 1806—1808 (genummerd Nos. 1—6). 30 Juni—30 November 1810.

1 omslag.

33