is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1643. „Restantstaat" van de. in de gemeenten van het arron dissement Hoogeveen, nog te innen gelden voor den eersten

termijn der verponding over 1808, opgemaakt door den commissaris

van het arrondissement. 31 October 1808.

1 stuk

NB. Deze staat werd door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1643. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Hoogeveen, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding en tiende verhooging over 1809 (genummerd Nos- 1 —14). 31 October 1809—1810 November 30.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1644. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Hoogeveen, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding en tiende verhooging over 1810 (genummerd Nos. 1—9). 31 Maart—30 November 1810.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1645. „Weekstaten" van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Meppel, wegens den vervroegden termijn van betaling der verponding over 1807 (genummerd Nos 1—6). 11 Januari — 31 Maart 1808.

1 omslag.

NB. Deze staten werden door den commissaris ingezonden bij den landdrost.

1646. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den commissaris tot de introductie van het middel der verponding in het arrondissement Meppel, wegens de vervroegde termijnen van betaling der verponding over 1808 (genummerd Nos. 1—28). 30 Juni 1808 — 1810 November 30.

1 omslag.