is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Archief van den „Gewezen Land= „drost van het voormalig departement Drente, als gechargeerd met „de afdoening der zaken lopende „over 1810". 1 Januari—5 April 1811.

a. Verbaal van het verhandelde bij den gewezen landdrost, met bijlagen.

1657. Agenda van stukken, ingekomen over 18—22 Februari 1811 bij den gewezen landdrost q.q.; met de daarbij behoorende stukken. 1811.

1 bundel.

NB. Slechts bij een stuk staat de genomen beslissing aangeteekend.

1658. Minuteel suppletoir verbaal van het verhandelde bij den gewezen landdrost q.q.; met bijlagen. 10 Januari—5 April 1811.

2 portefeuilles.

1659. „Expeditie-lyst behorende bij het suppletoir verbaal" van den gewezen landdrost q.q. over 10 Janustri—13 Februari 1811.

1 stuk.

1660. Minuten van brieven, verzonden door den gewezen landdrost q.q. of op diens last door den secretaris-generaal; met bijlagen. 10 Januari—25 Maart 1811.

1 portefeuille.