is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der onderprefectuur ingevolge zijne aanschrijving d.d. 1 April 1811 Litt. D. N°. 2.

De opgaven omtrent de bevolking moesten zeer gespecificeerd worden ingericht, waaromtrent de prefect voorschriften had ontvangen van den intendant van binnenlandsche zaken.

Niet alle staten zijn aanwezig.

Eeden.

1669. Protocol bevattende onderteekende beloften van getrouwe plichtsvervulling door ambtenaren in het arrondissement Assen. 17 Juni 1811—1812 April 10.

1 deel.

NB. Dit deel is eerder gebruikt door het landschapsbestuur (zie Inv. tusschen Nos. 1469 en 1470) en den landdrost (zie Inv. tusschen Nos. 1566 en 1567).

Qarde d'honneur.

167©. Opgaven der maires in het arrondissement Assen van de personen, huns inziens vallende in de termen voor „garde „d'honneur"; met minuteelen verzamelstaat. 1813.

1 portefeuille.

NB. Deze opgaven werden door de maires ingezonden bij den onderprefect ingevolge zijne aanschrijving d.d. 18 April 1813 N°. 21.

Op 24 April 1813 (N°. 2) besloot de onderprefect, uit de ingekomen opgaven der maires een verzamelstaat te vervaardigen, en dien aan den prefect, bij zijne komst op 26 April d.a.v., te overhandigen.

Qarde (Nationale-).

1671. Minuteele verzamelstaat van de door de maires ingeschrevenen van 20 tot 40 jaar voor de nationale garde, opgemaakt door den onderprefect. 1813.

1 portefeuille.

NB. Ontbreken de Nns. 1351-1926, 2120—2311, 2408—2887, 2984—3271, 3464-3559, 3657—4039, 4248 — 4535, terwijl blijkbaar het slot (N°. 4823) defect is.

De verzamelstaat werd opgemaakt uit de door de maires bij den onderprefect ingezonden (hier niet aanwezige) opgaven in antwoord op zijne aanschrijving d.d. 18 April 1813 N°. 25.

Op 24 April 1813 (N'. 1) besloot de onderprefect een afschrift van den staat aan den prefect, bij zijn komst op 26 April d.a.v., te overhandigen.