is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze staat is „geresumeerd, opgemaakt en gesloten" door den onderprefect van 't arrondissement Assen op 31 December 1811.

Hij is ingericht als de „Burgerlijke registers", welke voor de samenstelling daarvan door de maires zijn ingezonden bij den onderprefect. De communes volgen elkander niet in alphabetische volgorde op, doch zijn wel in ieder deel alphabetisch geplaatst.

1675. Duplicaten der alphabetische en nominatieve lijsten der mannelijke ingezetenen, behoorende tot de conscriptie van 1808 als geboren in- 1788. Met eenige brieven van schuiten ten geleide van of met betrekking tot deze lijsten. 1811.

1 portefeuille.

NB. Deze lijsten zijn door de schuiten toegezonden aan den gewezen landdrost in het voormalig departement Drente, als waarnemende de functie van onderprefect van het arrondissement Assen, ingevolge zijne aanschrijving d.d. 4 Maart 1811.

1676. Duplicaten der alphabetische en nominatieve lijsten der mannelijke ingezetenen, behoorende tot de conscriptie van 1811 als geboren in 1791. Met eenige brieven van schuiten ten geleide van of' met betrekking tot deze lijsten. 1811.

1 portefeuille.

NB. Deze lijsten zijn door de schuiten toegezonden aan den gewezen landdrost van het voormalig departement Drente, als waarnemende de functie van onderprefect van het arrondissement Assen, ingevolge zijne aanschrijving d.d. 28 Januari 1811.

1677. Listes alphabétiques des conscrits de la classe de 1'année 1809 des communes de 1'arrondissement d'Assen. 1811.

3 portefeuilles.

NB. Aanwezig zijn:

a. „1™ expédition destinée a être envoyée (par le maire) „au sous-préfet pour la formation de la liste du caDton pour le „tirage" (cantonsgewijze ingebonden); met enkele begeleidende brieven ;

b. „4me expédition, devant être remise par le maire au souspréfet le jour du tirage ; rester entre les mains du sous-préfet „jusqu' a ce que le conseil de recrutement, ayant clos sa session „ordinaire, lui ait renvoyé la seconde expédition de la liste du „tirage; recevoir la transcription par le sous-préfet de . . . .; „être renvoyée au maire par le sous-préfet, aussitót après que „ce dernier aura fait la transcription indiquée . . . Au moment