is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Het register, opgemaakt ten bureele van den commissaris, is niet volledig.

Rekeningen van gemeenten,

17ÖÖ. Rekeningen der gemeenten in Drente over 1812. 1813.

3 portefeuilles.

NB. Bij brieven d.d. 15, 17 en 20 Oet. 1813 Nos. 11, 6 en 5, zond de onderprefect van het arrondissement Assen de gemeenterekeningen over 1812 in bij den prefect van het departement van de Wester-Eems. Naar aanleiding van het rapport van den prefect omtrent zijn onderzoek der rekeningen, werd op 5 Nov. 1813 (bij besluit N°. 13) door den onderprefect aan verschillende maires inlichtingen gevraagd of opmerkingen gemaakt ten aanzien dier reke lingen. De commissaris van het arrondissement Assen stelde uit de ingekomen antwoorden een algemeen rapport samen en zond dit bij missive van 12 April 1814 N°. 46 aan de commissarisseD-generaal van het departement van de Wester-Eems. Blijkens onderschrift zijn de rekeningen op 27 April 1814 goedgekeurd door commissarissen-generaal.

Uit de indices op 't verhandelde bij den commissaris en den gouverneur blijkt niet, dat de rekeningen bij hen zijn ingekomen. Waarschijnlijk zijn ze echter aan den commissaris teruggezonden, aangezien deze de zaak der rekeningen te voren ook behandelde.

Aanwezig zijn de rekeningen der gemeenten: Anlo, Beilen, Borger, Dalen, Diever, Dwingelo, Eelde, Emmen, Gasselte, Gieten, Hoogeveen, Nijeveen, Boden, Ruinen, Ruinerwold, Smilde, Vries en Zweelo.

Veepest,

1707. „Officieels stukken omtrent de verergering van den veepest, welke zich binnen de gemeente van Utrecht heeft geopenbaard en middelen van voorziening tegen de verdere verspreiding en genezing.. .op last van de heeren commissarissen-generaal van het departement van de Wester-Eems gedrukt, en door dezelve alomme gratis verzonden." 1814.

1 deel (gedrukt).