is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in het register vermeld in N°. 1720, dl. 25.

Ontbreken de notulen van 19 Aug. 1802 gedeelt. (geregistreerd op fol. 85 midden—87 midden), die van 20 Aug. 1802 (gereg. fol. 88 verso—89 verso), die van 25 Nov. 1802 (gereg. fol. 107—108 verso), die van 29 Februari 1804 (moderatie van kosten, gereg. fol. 167 —167 verso), die van 21 November 1804 (gereg. fol. 182—184 verso).

Hierbij de „rota" van 23 Nov. 1802, die blijkbaar altijd hier is geweest; evenzoo de „rotae" van 22 Febr. en 19 Juli 1803, en die van 28 Februari, 23 Mei en 20 November 1804. Bij de notulen van 23 November 1803 (gereg. fol, 146 vlg.) een onvoltooide aanhef dier notulen.

1710. Minuteele notulen van den raad van financiën in litigieuse zaken. 5 Augustus 1806.

1 omslag.

NB. Deze notulen zijn geregistreerd in het register vermeld in N® 1720, dl. 25.

1720. Register van resolutiën en van notulen van bet op de rechtdagen verhandelde bij :

1. Drost en Gedeputeerden, over 5 September 1627—1794 October 7 ;

2. Provisioneele Representanten, over 17—21 Maart 1795;

3. Gecommitteerde Representanten, over 26 Mei 1795—1798 Januari 31 ;

4. 't Intermediair Administratief Bestuur, over 9 Mei 1798— 1799 Mei 7 ;

5. Commissarissen ter administratie der financiën over het voormalig gewest Drente, over 7 Mei 1799—1802 Februari 23;

6. Gecommitteerden uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de financiën van Drente, over 17 Augustus 1802— 1804 November 21;

7. den Raad van Financiën, d.d. 5 Aug. 1806.

25 deelen.

NB. Voor de elkaar opvolgende besturen werd niet telkens een nieuw deel begonnen, doch steeds het in gebruik zijnd register vervolgd. In verband met de wijziging van het belastingstelsel werd echter in 1806 de serie afgebroken; afzonderlijke registers