is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar op een waardeel, bij de scheiding van tot de marke behoorend groenland. 1634/35.

1 dossier.

NB. Deze stukken werden door den advocaat-fiscaal ingezonden bij Drost en Gedeputeerden met verzoek om restitutie zijner onkosten, daar hij van hen de opdracht ontving het recht der vicarie te verdedigen, en om bericht, of hij revisie van het vonnis zal vragen. Hieruit schijnt te volgen, dat in den regel de advocaatfiscaal dergelijke stukken onder zich behield. Daarom is in dezen inventaris het bestaan van een archief van dezen ambtenaar aangenomen ; en is verondersteld, dat de onderwerpelijke stukken tot hem zijn teruggekeerd.

1730. „Pastorije ende costerije tot Beyllen." — Stukken betreffende de procedure voor Drost en Gedeputeerden (en den Etstoel) ingesteld door Johannes Krythe als advocaat-fiscaal tegen de markegenooten van Beilen over hunne weigering den predikant qq. toe te laten als medegerechtigde bij de markescheiding. 1635.

1 dossier.

1731. „Duplicque voor Berent Bewesten contra Mr. Jan van „Alten", „82". — Stukken betreffende de procedure voor Drost en Gedeputeerden ingesteld door den advocaat-fiscaal tegen Berent Backer ofte Bewesten te Eemster tot betaling van zijn quota in pachten, die de H. Kruis-vicarie te Diever trok uit de Vleerackers e. a. landen, en tot uitlevering van aan die vicarie behoorend land. 1637/8.

1 dossier.

1732. „Duplicke voor Roeleff Broeckmans tegens Mr Jan „van Alten", „78." — Stukken betreffende de procedure voor Drost en Gedeputeerden gevoerd door den advocaat-fiscaal tegen Rolekf Brouckmans e s., als bezitters van Wickfoorts goederen te Eemster, tot betaling eener pacht aan de O. L Y.-vicarie te Diever. 1637/8.

1 dossier.