is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1744. Koninklijk decreet d.d. 7 Januari 1808 „omtrent het „getal en de beloning der publieke ambtenaren bij de beschrevene „en onbeschrevene middelen in het koningrijk Holland."

1 deel (gedrukt).

1745. Wetten, reglementen, aanschrijvingen enz. betrekking hebbende op of in verband staande met den werkkring van den advocaat-fiscaal en bij dezen ingekomen. 17 Juni 1805—1811 Februari (?).

4 portefeuilles.

NB. De advocaat-fiscaal splitste deze stukken in de volgende rubrieken:

1. additionele stuivers (1809 —1810>,

2. advocaat-fiscaal (1806—1810),

3. beestiaal (1806—1807),

4. inlandsch gedistilleerd en peiling van dien (1805—1809),

5. gemaal (1806—1810),

6. gouden en zilveren werken (1807—1809),

7. haardsteden (1807—1808),

8. inspectie der middelen te lande (alleen de omslag aanwezig),

9. instructiën (1805—1806),

10. jacht en visscherij (1809),

11. judicature der middelen te lande (1808),

12. inlandsche korenbrandewijn (1806—1808),

13. binneulandsch lastgeld (1805 -1807, 1809, 1810),

14. stukken relatief leges, declaratiën enz. (1808—1809),

15. ontfangers der beschreven middelen (1806—1810),

16. finantiele stukken rakende Oost-Vriesland (1808-1810),

17. paardengeld (1806—1807),

18. paardenpost (1809—1810),

19. publieke schuld (1809—1810),

20. reglement voor het corps ter recherche bij de middelen te lande (1808),

21. stukken betrekkelijk de recherche en stationering in Drenthe (1806-1809),

22. recherche voor de middelen te lande en te water (1806—1810),

23. inkomende en uitgaande rechten (1808—1809),

24. rondemaat (1806—1810),

25. successie (1805 — 1810),

26. tauxateurs (1809),

27. turf (1806-1810),