is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eems, ingekomen bij den advocaat-fiscaal. 21 Maart 1807 — 1811 Februari 23.

1 portefeuille.

NB. \oor een groot deel werden dergelijke aanschrijvingen door den advocaat-fiscaal gevoegd bij de verzameling beschreven in Inv. N°. 1745. De reden van uitsluiting dezer stukken is niet bekend

1759. Minuten van publicatiën en aanschrijvingen, uitgegaan van den advocaat-fiscaal, en van hem uitgegane publicatiën, met opgeschreven verklaring van afkondiging weder bij hem ingezonden. 12 October 1808—1810 April 12.

1 omslag.

1756. „Calange-lijsten der ressorten over 1808, afgedaan." „Calange-lysten benevens missives relatif de calanges." — Maandlijsten „van bekeuringen tot boetens wegens fraudes en contra„ventiën ter zake der middelen te lande, voorgevallen" in de drie ressorten van 't departement Drente, opgemaakt door de opzieners en onder-inspecteurs dier ressorten en ingezonden bij den advocaatfiscaal. Gedeeltelijk met begeleidende brieven. October 1807 —1811 Januari.

1 portefeuille.

NB. Ontbreken de maandlijsten van de ressorten:

Assen over Oct., Dec. 1807; Oct. 1808; Januari, Februari, Mei, Juni, Sept., Oct. 1809; Januari, Februari, Mei—Dec. 1810; Hoogeveen over Maart 1809; Mei—December 1810;

Meppel over Nov. 1807; Mei, Juni, Oct. 1808; Maart, Mei, Juni, Juli 1809; Januari, Februari, April 1810—1811 Januari.

1757. Stukken betreffende vervolgingen door den advocaatfiscaal voor landdrost en assessoren ingesteld; met uittreksels uit het protocol van civiele zaken van dat college, houdende transactiën tusschen den advocaat-fiscaal en de vervolgden. 1808 1810.

4 portefeuilles.

NB. Een lijst der stukken ligt voor in de eerste portefeuille.

1758. „Rescriptiën op kennisgevingen van transactie anterieur „1811. Kennisgevingen van ontvangst van mededeelingen omtrent voorgenomen transactiën, door den advocaat-fiscaal ontvangen van den advocaat-fiscaal-generaal der middelen te water en te lande. 3 September 1808—1811 Januari 1.

1 omslag.

36