is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1763. „Genever- en zoutdragers." — Stukken betreffende de vervolging door den advocaat-fiscaal voor landdrost en assessoren iDgesteld tegen eenige Munstersche personen wegens sluikerij van jenever en zout. 1808.

1 dossier.

1764. Uittreksels uit de resolutiën van den raad van financiën van het landschap Drente, houdende verlof voor korenmolenaars tot het uitoefenen van andere bedrijven daarnevens; met lijsten van de molenaars in de 3 belastingressorten in Drente en minuten en aanteekeningen betreffende door den advocaat-fiscaal voorgenomen vervolgingen van molenaars, ter zake van het uitoefenen van andere bedrijven. 1806—1809.

1 bundel.

1765. „Korenmol, te Meppel." — Stukken betreffende vervolgingen, door den advocaat-fiscaal voor landdrost en assessoren ingesteld tegen korenmolenaars te Meppel. 1809—1810.

1 bundel.

1766. „Paardengeld." — Stukken betreffende vervolgingen, wegens ontduiking van de belasting op de paarden door den advocaat-fiscaal voor landdrost en assessoren ingesteld. 1807 — 1808.

1 bundel

1767. „Patenten te Meppel." — Brieven en andere stukken betreffende overtredingen der patentwet door inwoners van Meppel. 1809—1810.

1 bundel.

1768. „Rosmolenaars te Schonebeek." — Brieven ingekomen bij den advocaat-fiscaal, betreffende de uitoefening van hun bedrijf door de rosmolenaars te Schoonebeek. 1809—1810.

! omslag.

1760. Uittreksel uit de resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 16 Maart 1734, inhoudende hunne uitspraak in het geschil tusschen de mede-participanten van de Hoge Echtense venen en den schulte aldaar A. de Vriese. (1734?).

1 deel (gedrukt).