is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het koninkrijk Holland, eindigde deze tak van beheer met 31 December 1805.

1785. Rekeningen van den ontvanger der 30sle en 408te penningen (collaterale successiën en vrijwillige verkoopingen), over 5 Maart 1679—1797 Februari 21. Met bijlagen.

120 portefeuilles.

NB. Ontbreken: de rekeningen en de bijlagen over 17 Augustus 1692—1693 Augustus 15, 13 December 1713—1714 December 11.

Over 1 April 1796—1797 Februari 21 noemde de rendant zich gewezen ontvanger.

1786. Rekeningen van de schuiten in Drente als ontvangers der 30ste en 40ste penningen (collaterale successiën en vrijwillige verkoopingen), over 1 April 1795—1801 December 31. Met bijlagen.

7 portefeuilles.

NB. Als bijlagen vinden wij hier de extracten uit de schuitenprotocollen betreffende de 306,e en 40ste penningen, die ontbreken in Inv. N°. 1025.

1787. Rekeningen van den ontvanger der 30sle en 40ste penningen (collaterale successiën en vrijwillige verkoopingen), over 1 Januari 1802—1805 December 31. Met bijlagen.

4 portefeuilles.

NB. Ontbreken: de bijlagen tot de rekening over 1 Januari —31 December 1802.

8. ter Apelsche goederen.

1788. Rekeningen van het beheer der 8 erven te Emmen en te Zuidbarge, afkomstig van de goederen van 't klooster ter Apel en behoorende aan Drente en de stad Groningen ieder voor de helft. Met bijlagen. 1634—1674.

1 portefeuille.

NB. Ontbreken :

1. de rekeningen en bijlagen, over 1645—1650, 1653—1663, 1672, 1673;

2. de afsluiting bij de rekeningen over 1666, 1668—1671,1674.

Achter in de portefeuille ligt een (bij de rekeningen gevonden)

omslag met titel d.d. ± 1675: „Asser quittantiën van anno 1672, „1673 ende 1674. Nu hijrin van de Apelse goederen ontfangh „mitsgaders van L. Lcitien's plaetse oft Schultinge", — bevattende