is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Ontbreken: de rekeningen en bijlagen over 28 Maart 1801 — 1802 Maart 11, 30 Juli 1803—1805 November 1.

io. Beheerders van het onderhoud der vaarten en venen.

1792. Rekeningen van H. Hummel (schulte te Hoogersmilde) betreffende het onderhoud der Oude en Nieuwe vaarten en de ontginning der Haler venen, over 8 Juni 1763 —1767 December 30. Met bijlagen, ook over de jaren 1767 —1773, behoorende tot rekeningen afgelegd in 1770—(1774 ?).

1 portefeuille.

NB. Eene instructie voor Hummel of een besluit omtrent zijne administratie is niet gevonden.

Slechts 2 rekeningen zijn aanwezig over 8 Juni 1763—1766 Mei 30 en 30 Mei 1766—1767 December 30 (bundel 1). Daarenboven vond de provinciale archivaris G. R. W. Kijmmell 7 bundeltjes (genummerd 2—8) met kwijtingen, waarvan ieder in een afzonderlijken omslag werd gelegd. De volgende bundels hebben dorsale aanteekeningen : 2: „1768. N°. 2. Rekeningen van verlaten & && „an de Oude vaart, door Hummel 1770 overgegeven"; — 3: „N°. 3. 1769. Rekeningen van Hommel over verlaten en Oude „vaart & & &, overgegeven 1770"; — 4: „N°. 1. Rekeningen „van de banquetten, 1770 door Hummel overgegeven"; — 5 : „N°. 2. „1769. Wegens turfgraeven, gruppen en zandschieten in Haler „veen, door H. Hummel 1770 overgegeven"; — 6: „Acquiten by „de rekeninge van de schults H. Hummel van de Smilde over de „jaaren 1770 en 1771, van deszelvs ontfang en uitgave rakende de „landschaps-veenen en -vaart, 21 en 22 Feb. 1772 voor de „heeren F. O. van Dronberg (sic) Heiden tot ther Borch en secretaris Mr. C. W. Ellents te Assen gedaan"; — 7 : „Acquiten „behorende by de rekeninge door den schults H. Hummel den „27 Feb. en volgende dageu 1773 gedaan"; — terwijl de laatste bundel acquitten bevat over 1771 —1773.

Een administrateur over vaart en venen trad op met 1 Januari 1774 (zie de noot bij 't hoofd van § 12).

1793. Kwijtingen tot de rekeningen van W. H. Hofstede (landschapsklerk) betreffende het onderhoud der Oude Vaart en de ontginning der Asser en Witter venen. 1765 —1774.

1 portefeuille.