is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1814. Petitiën van den Raad van State, ter begeleiding der staten van oorlog (ordinaris en extra-ordinaris) voor 1611 — 1795.

4 portefeuilles.

NB. Ontbreken de petitiën voor 1612—1620 1622 1628

1633—1637, 1640—1645, 1647, 1648, 1650, 1651, 1653, 1660, 1661, 1664, 1665, 1669,1671,1673—1676,1678,1680,1682—1684 1686, 1687,1690, 1699, 1705, 1708-1715,1717-1722,1724-1726,' 1730, 1733, 1736, 1739, 1740, 1749, 1750, 1752—1769, 1771, 1778, 1779, 1781, 1782, 1785—1792.

Bij vele staten van oorlog zijn petitiën aanwezig, zie Inv. N». 1816.

De petitiën voor 1645 en 1647 zijn aanwezig in Inv. N°. 446 (afd. Liquidatie met de generaliteit).

1815. „Petitiën van den Raedt van State ende daerop ge„draegen consenten bij de respective provinciën'" — Staat van hetgeen de respectieve provinciën geconsenteerd hebben in de petitiën van den Raad van State over 1595/1615. (1616 ?). (In duplo).

1 portefeuille.

1816. Staten van oorlog (ordinaris en extra-ordinaris), gedeeltelijk met petitiën van den Raad van State, voor 1613 1795.

167 deelen.

N.B. Ontbreken de staten van oorlog voor 1614—1620 1622 —1647, 1649—1658, 1661, 1673, 1674, 1714, 1717, 1749, 1770, 1774, 1786—1793. — De staten voor 1621 en 1675 zijn in duplo aanwezig. Van 1629 is aanwezig een „staet van de oorloge te „water"; van 1694 een „Extra-ordinaris staedt van oorloch van „de niuwgeworvene 15000 man".

Bij de staten voor 1648, 1659, 1660, 1662, 1669 1672 1675-1678, 1680-1713, 1715, 1716, 1718-1722, 1778, 1779 en 1781 petitiën van den Raad van State; bij 1667 een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland d.d. 17 Maart 1662; bij 1677 een staat van oorlog voor de artillerie; bij 1691 — 1697 een „staat en specificatie van 's lants militie „jegenwoordigh in employ ende besoldinge van Sijn Con. Maj'. „van Groot-Brittanniën"; bij 1692 een „Lijste waernae den extra„ordin. staat van oorlog voort jaer 1692 gesuppleert en geredress. „moet worden"; bij 1695 „Liquidatie vant gene de provintiën „... proffijteren soo wegens de trouppes van de staedt, in En„gelant militeren, als wegens ... supplementaire geltposten . . ; bij 1699 Lijst van „gereformeerde" officieren, die pensioen

38