is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. 1211, voorjaar?

Qelijk regest Dikninge N°. n.

Acta sunt h§c anno ab incarnatione Domini M° CC° XI0, pontificatus nostri XIII0.

Afschrift (17deeeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 14 Ter80—-15).

12. 1212.

Qelijk regest Dikninge N°. 12.

Actum anno dominicg incarnationis M0 CC0 XII0.

Afschrift (I7de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 42 verso

13. 1215?

Qelijk regest Dikninge N°. 13.

Actum anno dominic§ incarnationis M° CC0 XV0, electionis nostri anno tertio.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 10 verso—11).

14. 1217 (voorjaar).

Qelijk regest Dikninge N°. 14.

Acta sunt hec anno dominicg incarnationis M° CC° XVII0, pontificatus nostri primo.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 6—verso).

15. 1217 (voorjaar).

Qelijk regest Dikninge N°. 15.

Actum anno dominic§ incarnationis millesimo ducentesimo septimo decimo. In Dei nomine foeliciter amen. Anno etiam episcopatus nostri primo.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 7 verso—9).

16. 1217 (voorjaar).

Qelijk regest Dikninge N°. 16.

Anno dominicg incarnationis M° CC0 XVII0, episcopatus nostri anno primo.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 11—verso).

17. 1218, Januari 1.

Qelijk regest Dikninge N°. 17.

Acta sunt hgc apud Volnho, anno dominic? incarnationis M° CC0 XVIII0, pontificatus nostri anno secundo, calendis Januarij.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 20—verso).