is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tertio, feria tertia proxima J) (sic) post Nativitatem beate Marie virginis.

Afschrift (17J<= eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 40—verso).

32. 1273, Juni 29.

Qelijk regest Dikninge N°. 32.

Acta sunt h^c anno Domini M° CC0 LXXIII0... in die apostolorum Petri et Pauli.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 20 verso).

33. 1283, Mei 17.

Qelijk regest Dikninge N°. 34.

Datum Daventrig anno Domini M° CC° LXXX tertio, feria secunda post festum beati Servatij.

Afschrift (17<ie eeUw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 62-verso).

34. 1287, Juli 14.

Qelijk regest Dikninge N°. 36.

Datum et actum anno Domini M° CC° LXXX septimo, in crastino Margaretg virginis.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 41 verso_42).

35. 1292, November 22.

Qelijk regest Dikninge N°. 37.

Acta sunt hfc in Rune, in festo Cecili^ virginis, anno Domini M° CC0 nonagesimo secundo.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia), fol. 30-verso).

36. 1304, Augustus 8.

Qelijk regest Dikninge N°. 38.

Acta sunt hgc anno Domini M°CCC° quarto, sabbatho ante Laurentij martijris, in parochia Steenwijck, in villa qu? vulgariter Wlfelte nuncupatur.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 40 verso_

41 verso).

') Het regest Dikninge mist „proxima".