is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37. 1325, Mei 3.

Qelijk regest Dikninge N°. 39.

Datum die Inventionis sanctg Crucis, anno Domini M° CCC'1 vicesimo quinto.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 16 verso_i7)-

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) los blad) op papier.

38. 1325, December 8.

Qelijk regest Dikninge N°. 40.

Datum anno Domini M° CCC° vicesimo septimo, in die Conceptionis beat§ Marig virginis.

Afschrift (17de eeuw) (InV. N°. 639 (afd. Varia) fol. 22 ver.o_23).

3». 1327, Juli 2

Bartoldus, Fredericus, Johannes, Remboldus en Rodolphus, pastoors resp. in Empne, Rotlo, Borghere, Oderen en Gheyten, bepalen, — als scheidsrechters in 't geschil tusschen de buren van Weerdighen en den proost en 't convent van Schildwolde, — dat laatstgenoemden voor 't genot van 't moer in de marke van TVeerdighen bij Roeswinkel van de brug over de Ruetna halverwege naar de Musla tot aan de grens der marke van Weerdighen en 'thuis ter Hair jaarlijks zullen opbrengen aan de buren (106 ?)J) Osnabrücker marken, welke bij wanbetaling dubbel kunnen worden uitgepand.

Met medebezegeling door 'tland van Trentya.

Datum anno Domini M° CCC° XXVII° die Processi et Martiniani martyrum beatorum.

Afschrift (Inv. N . 290 (afd. Limieten)), in een charter d. d.

22 Juli 1471 (regest N°. 89).

40. 1327, September 22.

Qelijk regest Dikninge N°. 41.

Datum anno Domini M° CCC° vicesimo septimo, in die Mauricij et sociorum eius

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 43—verso).

') In 't H.S. is 'teerste cijfer onduidelijk, er staat „CVI" of „XVI".

39