is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41 1332, Januari 30.

Gelijk regest Dikninge N°. 42.

Datum anno Domini M° CCC° trecesimo secundo, feria quinta proxima post Conversionem beati Pauli.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 23 verso—24).

42. 1338, October 17.

Gelijk regest Dikninge N°. 48.

Datum sub sigillo nostro anno Domini M° CCC° trecesimo octavo, sabbatho ante festum beate (sic) Lucf evangeliste.

Afschrift (17'ie eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 20—verso).

43. 1339, October 14.

Gelijk regest Dikninge N°. 49.

Datum anno Domini M° CCC° tricesimo nono, feria quinta post Gereonis.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 30 v"so—31).

44. 1344, October 28

JOHANNES bisschop van Traiectum bevestigt voor de „hommes „et incolae" van zijne stad Groningen („Groniensis") en van Drenthia de door hen van zijne voorgangers sedert menschenheugenis genoten voorrechten, n.1.:

1. dat de bisschoppen van Traiectum een geschikt persoon verblijvende binnen de palen van Groninghe met Goe en Wolt en Drenthia moesten aanstellen tot deken met volmacht in de bisschoppelijke gevallen;

2. dat zij gelijk naar elders in hunne diocese zoo naar die streken op geschikte tijden een bisschop moesten zenden voor het sacrament der confirmatie, het wijden en verzoenen van kerken, altaren en andere kerkelijke benoodigdheden;

3 dat zij noch een hunner onderdanen een bewoner dier streken mochten dagen buiten hunne grenzen n.1. Hulsfoerde en Bisscopsberghe bij Westerhessel;

4. dat zij de inwoners zouden beschermen;

en bepaalt dat de in strijd hiermede door hem of zijn officiaal uitgegeven daagbrieven waardeloos en de kerkelijke personen tot de uitvoering ervan niet gehouden zullen zijn.