is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum Traiecti, anno Domini M° CCC™ XL0 quarto, vicesima octava die mensis Octobris.

Oorspr. (Inv. N°. 180 (afd. Privileges)). Het zegel van den bisschop is verloren.

Afschrift (Inv. N°. 182 (afd. Privileges)) in een vidimus d.d. 14 Mei 1584 (regest N°. 148).

45 1346, September 7.

Gelijk regest Dikninge N°. 50.

Acta sunt h?c sub annis (sic) Domini M° CCC0 XLVI0, in vigilia Nativitatis beat^ Marig virginis

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 38—verso).

46. 1347, Maart 12

Gelijk regest Dikninge N°. 51.

Datum Volnho, sub nostri appensione sigilli, anno Domini M CCC XL° septimo, duodecima die mensis Martij.

Afschrift (17de eeUW) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 19-verso).

47. 1348, September 12.

Gelijk regest Dikninge N°. 52

Datum et actum in Beilen in prima synodo, feria sexta post

Nativitatem beat? Mari^ virginis, sub anno Domini M° CCC°

quadragesimo octavo die et loco pr§dicto.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 31-verso).

48. 1350, September 15.

Gelijk regest Dikninge N°. 54.

Actum et datum anno Domini M° CCC° quinquagesimo, in crastino Exaltationis sanct§ Crucis.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 35 verso—36).

4». 1356, Juli 6.

Gelijk regest Dikninge N°. 57.

Datum anno Domini M° CCC° quinquagesimo sexto, in octava apostolorum Petri et Pauli.

Afschrift (17de eeuw) (Inv. N°. 639 (afd. Varia) fol. 43verSo_44)_

50. 1359, Februari 14.

Gelijk regest Dikninge N°. 63.

Actum et datum sub sigillis nostris anno et die et loco prgdictis