is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Amsterdam, 1722 (I. 624); |

— Coppier van Calslagen, hopman, J 1600 (I. 417);

= Korueles, Seijrck —, 1753/4 (I. 1175).

Cunera Sloot, abdis te Dikninge, 1569 (R. 134).

L. Grevijlink, 1754 a '56 (I. 310 noot), 1766/95 (I. 1794, 1795), 1769/72 (I. 1802), 1770/2 (I. 1801), 1796/7 (I. 1178 noot), 1804 (bladz. 82, d noot); — opzichter v. d. Oostermoersche vaart, 1765/6 (I. 1156 noot)',— landmeter, 1791 (I. 1294), c. 1794 (I. 1160 noot); — ingenieur, 1794 (I. 958 noot)\

— vau Kinschot, agent van Drente m 's Gravenhage, 1625/8 (I. 70);

— Kuiphorst, e. 1798? (I. 1404 noot)-, lid der commissie ter directie der gewap. burgermacht in Drente, 1798 (I. 1358 noot)-,

— Luitien, 1672/6 (I. 1788 noot);

— Nijsingh, landschapssecretaris van Drente, 1678 (I. 92 noot, 285 noot), 1678/93 (I. 103), 1683 a '85 (I. 302 noot), 1685 (I. 234 noot), 1697 (I. 681 noot), 1700 (I. 303 noot), 1705 a '17 (I. 303 noot h), 1706 (I. 1140) (vgl. Lucas Nijsingh); —, schulte van Diever, 1785 (1.579 noot) ;

— Oortwijn, Mr. — procureur-generaal v. d. etstoel, 1806 (I. 778 noot)-,

— Tabingli, 1808 (I. 1633 noot)-,

— Tesinge, 1781 (I. 1021 noot)-,

— Wolthers, schulte van Vries, 1692/8 (I. 1230);

— L. O. Kijmmel (Kijmmell), Mr. —, administrateur van vaart en venen, 1784 (I. 1273 noot, 1274 noot), 1785 (I. 1337 noot).

Lambert Gelraers, vóór 1650 (I. 243);

— Schuiling, 1806 (I. 1740 noot a);

= Lamberg, Claes—, 1607 (1.163

noot b) ;

-, Koelof 1744/5(1. 225).

Lauwrens Jansen, 1665 (I. 1348).

Leffert Hovingh, administrateur der kas ad pios usus, 1799—1809 (I. 1799 noot);

— Roelofs, 1772 (I. 1217 noot).

Lenaertss., mr. Claes —, koopman te Meppel, 1604 (I. 1339).

Lodewijck (Luis, Ludwig, Louis, Lodewijk),

— hertog van Brunswijk, 1761/3 (I. 59);

— graaf van Nassau (Nassouw), 1568 (I. 206, R. 133);

— de Requesens, don —, 's konings stadhouder en kapitein-generaal van Drente em., 1575 (R. 144);

— Wessell, 1620 (Inl. blz. XIII);

— Napoleon, koning van Holland, 1807 (bladz. 552, III noot), 1809 (I. 1554), 1810 (Inl. blz. VIII).

Louise (Louisa),

— Amalia prinses van Brunswijk, prinses-douairière van Pruisen, overleden, 1780 (I. 1260 noot r);

— Isabella burggravin van Kirchberg, 1788 (I. 1260 noot s); gemalin van Frederik Willem van Nassau (-Weilburg), 1792/4 (I. 1260 noot v).

Lubbertsoen, Peter —, 1447 (R. 84).