is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= Meinardi, Henricus — Raodt. predikant te Zwartsluis, 1608 (I. 97 noot).

Melle Brunsema, Dr. —, advocaat-fiscaal van Drente, 1607/13 (I. 162), 1608 (I. 97 noot).

Menno Houwerda, hoveling en redger te Appingedam, 1549 (B. 112);

= Minnis, Adam—, 1780(1.1336 noot).

Menso Alting, predikant te Einden, 1597 (I. 365 noot).

Meuss iMeuugs), zie op Bartholomeus.

Mijcheell (Michael),

— Heinens, 1556 (R. 121);

— Pauw, heer van Hoogersmilde, 1654 (I. 904 noot)-, overleden, 1659/66 (I. 904).

Micault van Indevelde, drost van Lingen, 1606 (I. 85 noot).

Minnis, zie op Menno.

N. Veeukamp, boekdrukker te Groningen, 1793 (I. 872 noot), 1794 (I. 875).

Niesgen Claes, wed. Jan Claessen Hartloop, 1654 (I. 823).

Niclaes \

Nico laas g.g Qp ckwes

Nicolaes (

Nicolaj )

Otto (Otte),

—, elect van Utrecht, 1215 (I. 665 noot);

— bisschop van Utrecht, 1217 (t. z. pl.);

— Baijens, 1481 (R. 91);

— van Egmondt, superintendent van 's vijands contributiën, 1622 a. '30 (I. 88 noot);

— Landt, schulte van Roden, 1508

(R. 96);

— Pollemail, burgemeester van Groningen, 1373 & '82 (Inl. blz. IV);

= Otteii, Jan —, c. 1785? (I. 1292 noot).

P. Budde, verwalter-schulte van Vries, 1692/8 (I. 1230);

— Eem8kerck, 1587 (R. 152);

— Haak, deurwaarder (te Assen), 1757/9 (I. 598);

— Hofstede, Mr. —, 2de helft 18de eeuw (I. 16 noot, 1561; land.ichapsklerk van Drente, tot 1786 (Inl. blz. XXXIII); zonder titel, 1794/5 (I. 1273 noot)-, 1795 (I. 805), c. 1800 (1. 1166 noot), 1800 (I. 315 noot, 1179 noot), 1804 ? (I. 1296 noot); secretaris v. h. landschapsbestuur v. Drente, 1805 (I. 1521 noot), 1806 (I. 778 noot, 1494 noot); zonder titel, 1808 (I. 1621 noot)-, landdrost van Drente, 1810 (I. 1594 noot); gouverneur van Drente, z. j. (I. 16 noot, 156);

— Hozeus, zie op Philips ;

— Ketel, schulte van Ditver-Wapserveen, 1727 (I. 575 noot)-,

— de Cock, Mr. —, 1750 (I. 1174 noot), 1755/8 (I. 1153 noot)-,

— van Maerhusen, 's konings secretaris te Groningen, 1592 (R 157);

— van Petten, Mr. —, agent van Drente in 's Gravenhage, 1781/9 (I. 76);

— Santee, overleden, 1808 (1.1741 noot c);

, — Servatius, ontvanger der beschre-