is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noot), 1773/83 (L 1274 noot), 1783 (I. 1337 noot); landschapssecretaris van Drente, z. j. (I. 295 noot c, 322 noot, 334 noot), 2de helft 18jp eeuw (I. 9 noot, 16 noot, 102 noot, 156, 472 noot), na 1784 (Inl. bh. XXVIII en ■ noot 2; I. 315 noot, 1273 noot), 1784/94 (I. 106), 1786 (I. 985 noot), 1788 (I. 1309), 1791/4 (I. 1797), 1794 (Inl. bh. XXXII), vóór 1795 (Inl. hlz. XXXIII), I 1795 (I. 804); oud-raad en secretaris, 1795 (Inl. blz. XXXIII, XXXIV);

— van Welvelde, jhr.—, gedeputeerde van Drente, 1640 (I. 1088 noot);

— Lodewijk, zie op Willem.

Wigbolt, zie op Wygbolt.

Wybes, Abbe—, 1597 (L 623 noot).

Wygbolt (Wigbolt) van Ewssum

(Ewsum), 1576? (R. 145); (heer van de Nienoord en Vredewold), 1576 (I. 293, R. 146).

Wynault van Breyll, landcommandeur der Duitsche Orde balie van Biessen, te Maastricht, 1552 (R. 119).

Wilbrandus Olffenn, notaris te (Ruinen?), 1616 (I. 378 noot).

Wilhelm, zie op Willem.

Wilhelmina prinses van Pruisen, gemalin van prins Willem V, 1767/72 (I. 1260 noten m—q).

Willem (Wilhelm, Guill®),

— Assen, 1796 (I. 1031 noot);

— Ellinge, 1635 (I. 692);

— Gerrits, 1621 (I. 1013 noot);

— Grevelink (Grevijlink), 1737 (I. 1156 noot), 1751 (I. 308 noot), 1753/5 (I. 1153 noot), 1754 a

'56 (I. 1152 noot), 1762 & '65 (I. 1156), vóór 1785 (1.1160 noot);

— Harnas, 1800/1 (I. 1085);

— Hemynge, 1482 (R. 92);

— ten Holte, 1476 (R. 89*);

— Jonker, 1763 (I. 934 noot);

— Nyenhuys, schulte, 1542 (R. 109);

— (I) prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder-generaal van Zijne Hoogheid enz., 1581 (I. 1226 noot, R. 147);

— (II) prins van Oranje-Nassau, 1630 (I. 1252), 1637 (I. 1238), 1641 (I. 1253 mot c); stadhouder van Drente, 1647 (I. 49, 1253 noot d), 1647/50 (I. 49 noot), 1650 (I. 1254); overleden, 1650 (I. 1260 noot d), 1650/1 (I. 1240 noot);

— (III) prins van Oranje, 1654 (I. 1255), 1672/92 (I. 53), 1676 (I. 1253 noot i); koning van Engeland, 1691 (I. 1257); stadhouder van Drente, 1696 (I. 1257 noot,

1258), 1696-1702 (I. bSnoot); -- (IV) (Willem Carel Heudrik

Friso), prins van Oranje-Nassau, stadhouder van Drente, 1722/51 (I. 55 noot), 1730 (I. 1253 noot j), 1732/51 (I. 55); erfstadhouder, 1748 (I. 55 noot), 1748/51 (I.

1259) ; overleden, 1751 (I. 1259 noot b), 1752/6 (I. 1259 noot c), 1760 (I. 1260 noot i);

— (V) prins van Orauje-Nassau, erfstadhouder van Drente, 1751/ 95 (I. 57 noot), 1752/88 (I. 1259), 1764/88 (I. 1259 noten e, f, g), 1766/72 (I. 1260 noten 1—q); 1767/94 (I. 57), 1785 (I. 785);

— erfprins van Oranje-Nassau (later koning Willem I), 1791/2