is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Index van persoonsnamen, gerangschikt naar de achternamen.

Aardenburg, P. A. C. Buwama —, | 1809 (1.1552), 1811 (1.1693 noot).

Abbering, representant van Drente, 1795 (I. 788 noot).

Abbesteecb, commies, 1637 (1.540).

Achelen, Igram van —, president van H hof van Friesland, 1587 (R. 152).

Admiraal, J. 1'— (Ladmiraal) ƒ um'or, ijkmeester der goudgewichten, 1753 (1.908).

Ailua, Tyaert van —, heer van Bakkeveen, 1705 (I. 306 noot).

Aleken (Alekens), Hindrick 1548 (R. 110), 1551 (R. 117).

Alewijn, Mr. Martin —, heer van Hoogersmilde, 1793 (I. 904 noot).

Alten, Mr. Jau van —, advocaatfiscaal,, 1634/35 (I. 1729), 1637/8 (I. 1731, 1732), c. 1640(1.295 noot b).

Alting, Menso —, predikant te Emden, 1597 (I. 365 noot).

Amelte, jonge Johan t—, 1630/2 (I. 1727);

—, olde Johan t—, 1630/2 (t. z. pl.).

Amsweer, Doede van —, 1595-1613 (I. 623).

Andrese, J. C. —, rentmeester van Assen, 1803 (I. 613 noot).

Andringa, kapitein, (I. 974 noot).

Anaen, Schwartz tot —, 1770 (I. 1216);

I — (Anssen), Reinolt (jhr. R.) de Vos (Voss) van Steeuwijck tot —, rentmeester der domeinen van Drente, 1617 (I. 1070); zonder titel, 1629 (I. 372).

Apeldoorn, predikant te Meppel, 1600 a 1793 (I. 354).

Appelius, J. H. —, 1810 (I. 1770 noot).

Arntzenius, H. J. —, advocaat-fiscaal voor de middelen te lande in het departement Groningen, 1810 (I. 1762).

Assen, Willem —, 1796 (I. 1031 noot).

Baden, Frederick (Frederich) markgraaf van —, bisschop van Utrecht, 1498 (R.95),1516 (R.99).

Ëajjeus, Otte—, 1481 (R. 91).

Bakhuizeu vau den Brink, archivaris van het rijk, 1858 (Inl. blz. LXXI),1859 (Inl.6/2. LXXVIII).

Baeker, Berent — ofte Bewesten. 1637/8 (I. 1731).

Bakker, J. H. —, overleden, 1768 (I. 1184).

Bakker Worst, Jan —, 1806 (I. 1740 noot a).

Balck, Vlricus —, boekdrukker te Fruneker, 1612/3 (I. 623 noot).

Bannier, Pieter L. —, notaris te Coevorden, 1629 (I. 83 noot).

44