is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Inl. blz. XXXII, I. 646 noot), voor 1795 (Inl. blz. XXXIII), 1795 (I. 804); oud-raad en -secretaris, 1795 (Inl. blz. XXXIII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII).

Hogendorp, G. van —, ontvangergeneraal der unie, 1707/20 (I. 470), 1707/22 (I. 471), 1708 (I. 467).

Hohenloe, Philips graaf zum —, 1580 (I. 1039).

Hoijtinge, J. —, 1762 (I. 630).

Holle, Antonius (Anthonius) — (Meu88. alias —), (priester), conventuaal te Dikninge, 1569 (R. 134), 1571 (R. 136, 137); pastoor te Beilen, 1577 (bladz. 640 noot 1); administrateur der abdij te Dikninge, 1591 (t. z. pl.); zonder titel, 1602 (I. 636).

Holte, Willem ten —, 1476 (R. 89*).

Homau, de—'s, 1615 (I. 220);

—,schulte, 1747 (I. 307 noot);

—, Mr. —, gewezen landschrijver van Drente, 1795 (I. 928);

—, Mr. J. —, schulte van Norch en hoofd v. h. roggemagazijn te Vries, 1771/2 (I. 1803 noot).

Homburg, zie op Hessen-Homburg.

Hondtijen, Geert Harmens —, 1614 (I. 642 noot a).

Hoogenhuysen, van —, commies v. d. ontvanger-generaal der unie, 1646 (I. 441);

— ,Cornelius ab—, boekdrukker te Amsterdam, 1722 (I. 624).

Hoppinck, (Albert?) —, commies, 1715? (I. 459);

—, (J. W.) — (Albertsz.), commies ter griffie van H. H. M., 2de klerk van

Stad en Lande, 1717 (I. 574);

—. W. —, commies ter griffie van H. H. M., 1672/6 (I. 102 noot), 1678/83 (I. 103 noot); commies v. d. ontvanger-generaal der unie, 1678 (I. 520); zonder titel, 1681 (I. 73 noot)\ commies, 1686? (I. 522 noot). 1)

Hordeman, Jan—, 1639 (I. 964;.

Houe, Coenraet ten —, 1438 (I. 1267, R. 79).

Houwerda, Menno —, hoveling en redger te Appingedam, 1559 (R. 112).

Houwink, J. —, wed. M. Dassen, 1798 (I. 576 noot).

Hoviuge, A. —, overleden, 1762 (I. 630).

Hovingh, Leffert —, administrateur der kas ad pios usus, 1799—1809 (I. 1799 noot).

Hozeus, Phil. —, houtvester te Lingen en ontvanger van 's vijands contributiën, 1622/3 (I 85 noot).

Huijsinck, (Huisiuge, Huysingh), Johan —, 1650 (I. 223), 1651 (I. 224).

Huisiuge, zie ook Huijsinck;

-, Jan —, 1502 (R.95*).

Huls, Jasper van —, (officier), 1635/9 (I. 512).

Hummel, H. —, 1751 (I. 1287 noot), 1762 (I. 1287); schulte van Hoogersmilde, 1763/73(1.1792), 1770 (Inl. blz. XLVI, XLVI1).

Hui>inge, Roloff —, 1476 (R.89*); schulte tv Emmen, 1482 (R 92).

IJrte, Johau van—, 1447 (R. 84).

') Zie index 3. Titulabissne, i. v.

Commiezen