is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 noot); gedep. v. D., 1759 (I. j 312 noot b);

—, J. —, landschrijver van Drente, 1666 (I. 100); landschapssecretaris van Drente, 1669 (I. 667 noot) ;

—, Johan —, advocaat te Eelde, 1658 & '62 (L 748 noot) ;

—, L. —, landschapssecretaris van Drente, 1678 (I. 92 noot, 285 noot), 1678/93 (I. 103), 1683 k '85 (I. 302 noot), 1684(1. 1013 noot), 1685 (I. 234 noot), 1697 (I. 681 noot), 1700 (I. 303 noot), 1705 k '17 (1.303 »ioo?h),1706 (I. 1140) ; —, schutte van Diever, 1785 (I. 579 noot)-,

—, Lucas —, gedeputeerde van Drente en ette, 1710 (I. 306 noot);

—, S. —. landschapssecretaris van Drente, 1725 (I. 624 noot), 1737 (I. 993 noot), 1740(bladz. 575, 6 noot).

Noordziek, 1851 (It>l. blz. LXXI).

Nuijs, J. —, onderbaas van de vaart in Drente, 1804 (I. 148 noot).

Nuis, Paulii9 van —. rentmeester der O. L. V.-vicarie te Dwingelo, 1604 (I. 163 noot a).

Numan, Philips —, deurwaarder van 's konings secreeten raad, 1571 (I. 210, R. 139).

—, Pompilius —, eerste deurwaarder van 's konings secreeten raad, 1571 (R. 139).

Oever, teil —, c. 1806 (1. 1549 npot).

Oldenburg (Oldenboreh), Johau graaf van — en Delmerhorst (Dulmeuhorst), 1495 (I. 191, R. 93).

Oldengaerde, juffer Anna Elisa-

bcth van Echten tot den —, overleden, 1661/2 (I- 669).

Oldenruteuborg (Oldrutenborch), jhr. Everhard van Echten tot den — ende Closterhorstf, 1661/2 (I. 669).

Olffenu, Wilbrandus —, noturis te (Ruinen?), 1616 (I. 378 noot).

Oortwijn, Mr. L. —, procureurgeneraal van den etstoel, 1806 (I. 778 noot, (1669) noot op blz. 459).

Oostenrijk, Albrecht (aartshertog) van —, 1607 (In), bh. XIV);

—, Isabella (aartshertogin) van —, 1607 (t. z. pi), 1624 (Inl. bh. XVI).

Oosterbroeck, jhr. Johau van Welvelde tot —, 1656/7 (I. 1096); verwalter-drost van Drente, 1674 (I. 716); drost van Drente, 1681 (I. 719).

Oostindiën, weduwe —, 1785 (I. 1337 noot).

Oosting, J. —, secretaris v. d. departementalen raad i. h. departement v. d. Wester-Eems, 1811 (I. 1709 noot);

—,Mr. J. H. —, c. 1800 (1- H67 noot); ontvanger-generaal van Drente, 1794 (Inl. bh. XXXII). 1802 (I 898 noot, 900 noot)-, assessor van Drente, 1809 (I. 1586 noot, 1593).

Oostrum, jhr. Johan van —, heer van Moersbergen, 1650(1. 1139).

Opmejer, 1711 (I 303 noot k).

Oranje (Oraengiën, Orangiën, Oraniëu, Oragniën, Orauge ;OranjeNassau),

—, Albertiue prinses van —, douairière van Willem Frederik